Sortförsök i vårraps OS 1 - 2020

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat frö 9 % v.h. , oljeskörd i TS.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • De 4 högst avkastande på rep. försöksplats är markerade.
  • Blåmarkerad sort = linjesort, (CL) = Clearfieldsort, Övriga = hybrider.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE:s hemsida

Resultat, försöksplatser

Område
Plats
Enskilda försök
D
Strängnäs
D
Klosterg. Vreta Kloster
Klosterg. Vreta Kloster E
Wetergård Kungsbacka
E
Bjertorp
F
Kusta Västerås
Publ. 12/1 2022 12/1 2022 12/1 2022 12/1 2022 12/1 2022 12/1 2022
Resultat mätarsort: Majong, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS
Skörd 2911 4209 3729 3663 2448 2690
Oljeskörd 1272 1707 1541 1487 1061 1086
Majong 100 100 100 100 100 100
Majong (obetad) 95 96 102 84 97 82
Lexus 98 105 101 103 117 91
Cornelis 85 96 104 91 88 78
Fergus 98 94 110 94 91 85
Lagonda 110 115 106 108 118 106
SW Z2911 91 91 104 104 95 93
Performer 100 104 104 95 113 86
INV105 102 106 108 93 108 88
Lakritz 106 116 106 99 120 111
Greta 105 107 110 101 104 86
SW Z2910 93 100 104 89 105 92
Solar (CL) 66 75 75 68 91 66

chevron-down