Sortförsök i vårraps OS 1 - 2021

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat frö 9 % v.h. , oljeskörd i TS.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • De 3 högst avkastande på rep. försöksplats är markerade.
  • Blåmarkerad sort = linjesort, (CL) = Clearfieldsort, Övriga = hybrider.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE:s hemsida

Resultat, försöksplatser

Område
Plats
Enskilda försök
D
Bärby Strängnäs
D
Klosterg. Vreta Kloster
B
Linde Hemse
E
Wetergård Kungsbacka
E
Bjertorp
F
Kusta Västerås
F
Staby säteri Örsundsbro
Publ. 12/1 2022 12/1 2022 12/1 2022 12/1 2022 12/1 2022 12/1 2022 12/1 2022
Resultat mätarsort: Majong, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS
Skörd 1325 2204 1874 2943 1551 2651 3344
Oljeskörd 485 934 683 1293 683 1047 1374
Majong 100 100 100 100 100 100 100
Majong obetad - 92 101 94 91 102 103
Lexus 114 128 110 111 111 112 109
Fergus 87 99 108 108 101 112 100
Lagonda 114 134 115 116 117 123 114
Lakritz 105 127 113 118 106 123 119
Greta 71 96 101 112 102 115 113
Ingrid 97 104 110 108 111 108 113
LM B2918 113 123 134 118 113 119 108
Solar CL 84 105 123 94 101 97 93

chevron-down