Sortförsök i vårraps OS 1 - 2022

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat frö 9 % v.h. , oljeskörd i TS.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • De 3 högst avkastande på rep. försöksplats är markerade.
  • Blåmarkerad sort = linjesort, (CL) = Clearfieldsort, Övriga = hybrider.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE:s hemsida

Resultat, försöksplatser

Område
Plats
Enskilda försök
F
Hjälsta-Brunnsta Örsundsbro
D
Bärby Strängnäs
D
Klostergården Vreta Kloster
B
Follingbo Visby
B
Gödastorp Falkenberg
E
Bjertorp
F
Kusta 3 Västerås
Publ.
Resultat mätarsort: Majong, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS
Skörd
Oljeskörd
 Majong
 Majong obetad
 Fergus
 Greta
 Ingrid
 LM B2918
 LM B2919
 Lakritz
 PR46H75
 1EN0034
 Lagonda
 Solar CL

chevron-down