Sortförsök i vårraps OS 1 - 2022

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat frö 9 % v.h. , oljeskörd i TS.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • De 3 högst avkastande på rep. försöksplats är markerade.
  • Blåmarkerad sort = linjesort, (CL) = Clearfieldsort, Övriga = hybrider.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE:s hemsida

Resultat, försöksplatser

Område
Plats
Enskilda försök
F
Hjälsta-Brunnsta Örsundsbro
D
Bärby Strängnäs
D
Klostergården Vreta Kloster
B
Follingbo Visby
B
Gödastorp Falkenberg
E
Bjertorp
F
Kusta 3 Västerås
Publ. 2022-10-14 2022-10-05 2022-09-01 2022-10-05 2022-10-18 2022-10-14 2022-10-14
Resultat mätarsort: Majong, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS
Skörd 4292 3137 3779 2986 2427 1468 2036
Oljeskörd 2021 1221 1542 1244 1027 614 941
Oljeskörd
 Majong 100 100 100 100 100 100 100
 Majong obetad 97 97 95 96 98 103 98
 Fergus 106 94 99 101 117 112 109
 Greta 108 103 106 102 109 106 100
 Ingrid 109 100 93 103 128 107 100
 LM B2918 112 124 117 110 137 105 115
 LM B2919 104 111 111 106 135 105 115
 Lakritz 107 115 110 109 136 109 114
 PR46H75 108 115 93 113 125 111 128
 1EN0034 111 128 120 116 143 127 116
 Lagonda 107 120 111 122 129 134 128
 Solar CL 96 100 96 104 114 87 112

chevron-down