Sortförsök i vårraps OS 1 - 2023

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat frö 9 % v.h. , oljeskörd i TS.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • De 3 högst avkastande på rep. försöksplats är markerade.
  • Blåmarkerad sort = linjesort, (CL) = Clearfieldsort, Övriga = hybrider.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE:s hemsida

Resultat, försöksplatser

Område
Plats
Enskilda försök
F
Balingsta Prästgård, Uppsala
F
Kim Hedin Lantbruks AB, Strängnäs
D
Vallby Frälsegård, Vreta Kloster
B
Stenstugugårds, Viklau, Romakloster
E
Svennesgård Backa, Väröbacka
E
Hede Säteri, Sollebrunn
F
Lars Törnkvist, Täby
Publ. 2023-10-26 2023-10-26 2023-10-10 2023-10-10 2023-10-10 2023-10-10 2023-10-25
Resultat mätarsort: Lakritz, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS
Skörd 3800 2929 2995 3880 2820 2215 2168
Oljeskörd 1578 1112 1306 1650 1189 920 849
Oljeskörd
Lakritz 100 100 100 100 100 100 100
Contra (CL) 92 79 85 94 72 107 91
Lakritz, obetat 95 88 83 93 95 105 97
Fergus 106 111 89 91 74 114 127
Lagonda 98 106 101 102 93 113 122
Ingrid 104 107 97 99 75 108 132
LM B2918 106 104 102 99 93 114 124
Invogor 305 PS 116 128 104 105 96 118 126
Lagoon 101 113 86 106 99 106 133
Selma 101 102 92 98 90 112 115
Gaia 109 134 104 102 80 113 128

chevron-down