Sortförsök i vårraps OS 1 - 2023

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat frö 9 % v.h. , oljeskörd i TS.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • De 3 högst avkastande på rep. försöksplats är markerade.
  • Blåmarkerad sort = linjesort, (CL) = Clearfieldsort, Övriga = hybrider.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE:s hemsida

Resultat, försöksplatser

Område
Plats
Enskilda försök
F
Balingsta Prästgård
F
Kim Hedin Lantbruks AB, Strängnäs
D
Vallby Frälsegård, Vreta Kloster
B
Gotland
E
Svennesgård Backa, Väröbacka
E
Hede Säteri, Sollebrunn
F
Lars törnkvist, Täby
Publ.
Resultat mätarsort: Lakritz, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS
Skörd
Oljeskörd
Oljeskörd
Lakritz
Contra (CL)
Lakritz, obetat
Fergus
Lagonda
Ingrid
LM B2918
Invogor 305 PS
Lagoon
Selma
Gaia

chevron-down