Sortförsök i vårraps OS 2 - 2020

Odling / Oljeväxter / Försök

Clearfieldsorter (CL-sorter).

  • Resultat frö 9 % v.h. , oljeskörd i TS.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • De 2 högst avkastande på rep. försöksplats är markerade.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE:s hemsida

Resultat, försöksplatser

Område D B D
Plats
Enskilda försök
Uppsala Klosterg. Vreta Kloster Lera Visby Odensbacken
Publ. 12 jan 12 jan 12 okt 12 jan
Resultat mätarsort: Solar CL, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS
Skörd 3153 3419 5322 3503
Oljeskörd 1320 1445 2114 1341
Oljeskörd
 Solar CL 100 100 100 100
 Contra CL 118 130 108 107
INV 100 CL 126 133 119 114
INV 110 CL 117 124 108 99
Whider CL 108 117 105 87
SW Z2912 CL 98 119 95 103

chevron-down