Sortförsök i vårraps OS 2 - 2021

Odling / Oljeväxter / Försök

Clearfieldsorter (CL-sorter).

  • Resultat frö 9 % v.h. , oljeskörd i TS.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • De 2 högst avkastande på rep. försöksplats är markerade.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE:s hemsida

Resultat, försöksplatser

Område
Plats
Enskilda försök
F
Litslena Viggeby Enköping
F
Uppsala
D
Skälsund Norrköping
D
Klostergården Vreta Kloster
B
Lera Visby
Publ. 12/1 2022 12/1 2022 12/1 2022 12/1 2022 12/1 2022
Resultat mätarsort: Solar CL, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS
Skörd 2218 3563 2073 2790 3234
Oljeskörd 980 1493 786 1217 1387
Oljeskörd
Solar CL 100 100 100 100 100
Contra CL 118 98 111 106 100
INV 100 CL 121 106 84 96 96
INV 110 CL 123 106 112 104 91
Anja CL 125 98 108 94 74
Claro CL 104 103 97 98 101

chevron-down