Sortförsök i vårraps OS 2 - 2022

Odling / Oljeväxter / Försök

Clearfieldsorter (CL-sorter).

  • Resultat frö 9 % v.h. , oljeskörd i TS.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • De 2 högst avkastande på rep. försöksplats är markerade.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE:s hemsida

Resultat, försöksplatser

Område
Plats
Enskilda försök
D
Klostergården Vreta Kloster
B
Lera Visby
E
Fredrik Olsson
F
Lycke 316, Ervalla
Publ. 2022-09-26 2022-09-26
Resultat mätarsort: Solar CL, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS
Skörd 3316 3425
Oljeskörd 1456 1467
Oljeskörd
 Solar CL 100 100
 Contra CL 114 104
 Anja CL 110 95
 Colibri CL 108 102
 INV140 CL 108 108
 INV300 CL 111 105

chevron-down