Sortförsök i vårraps OS 2 - 2022

Odling / Oljeväxter / Försök

Clearfieldsorter (CL-sorter).

  • Resultat frö 9 % v.h. , oljeskörd i TS.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • De 2 högst avkastande på rep. försöksplats är markerade.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE:s hemsida

Resultat, försöksplatser

Område
Plats
Enskilda försök
F
Uppsala
D
Klostergården Vreta Kloster
B
Lera Visby
E
Fredrik Olsson
F
Lycke 316, Ervalla
Publ. 2022-10-05 2022-09-26 2022-09-26 2022-10-12
Resultat mätarsort: Solar CL, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS
Skörd 3202 3316 3425 4592
Oljeskörd 1356 1456 1467 1947
Oljeskörd
 Solar CL 100 100 100 100
 Contra CL 104 114 104 94
 Anja CL 95 110 95 98
 Colibri CL 99 108 102 93
 INV140 CL 105 108 108 107
 INV300 CL 101 111 105 102

chevron-down