Sortförsök i vårraps OS 2 - 2022

Odling / Oljeväxter / Försök

Clearfieldsorter (CL-sorter).

  • Resultat frö 9 % v.h. , oljeskörd i TS.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • De 2 högst avkastande på rep. försöksplats är markerade.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE:s hemsida

Resultat, försöksplatser

Område
Plats
Enskilda försök
D
Klostergården Vreta Kloster
B
Lera Visby
E
Fredrik Olsson
F
Lycke 316, Ervalla
Publ.
Resultat mätarsort: Solar CL, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS
Skörd
Oljeskörd
Oljeskörd
 Solar CL
 Contra CL
 Anja CL
 Colibri CL
 INV140 CL
 INV300 CL

chevron-down