Sortförsök i vårraps OS 2 - 2023

Odling / Oljeväxter / Försök

Clearfieldsorter (CL-sorter).

  • Resultat frö 9 % v.h. , oljeskörd i TS.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • De 2 högst avkastande på rep. försöksplats är markerade.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE:s hemsida

Resultat, försöksplatser

Område
Plats
Enskilda försök
F
Uppsala
D
Klostergården, Vreta Kloster
B
Gotland
E
Bondecompagniet, Grästorp
F
Östra granhammar, Vintrosa
Publ.
Resultat mätarsort: Solar CL, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS
Skörd
Oljeskörd
Oljeskörd
Contra
PR46H75
INV140
INV300
Cebra
Character

chevron-down