Sortförsök i vårraps OS 2 - 2023

Odling / Oljeväxter / Försök

Clearfieldsorter (CL-sorter).

  • Resultat frö 9 % v.h. , oljeskörd i TS.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • De 2 högst avkastande på rep. försöksplats är markerade.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE:s hemsida

Resultat, försöksplatser

Område
Plats
Enskilda försök
F
Uppsala
D
Klostergården, Vreta Kloster
B
Atlingbo, Romakloster
E
Bondecompagniet, Grästorp
F
Östra Granhammar, Vintrosa
Publ. 2023-10-30 2023-10-11 2023-10-18 2023-10-11 2023-10-11
Resultat mätarsort: Solar CL, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS
Skörd 2759 2463 3591 2195 3224
Oljeskörd 1010 1037 1449 975 1296
Oljeskörd
Contra 100 100 100 100 100
PR46H75 105 116 105 133 104
INV140 110 105 101 109 97
INV300 121 109 107 122 106
Cebra 108 104 95 105 109
Character 127 100 91 126 103

chevron-down