Sortförsök i vårraps OS 2 - 2024

Odling / Oljeväxter / Försök

Clearfieldsorter (CL-sorter).

  • Resultat frö 9 % v.h. , oljeskörd i TS.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • De 2 högst avkastande på rep. försöksplats är markerade.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE:s hemsida

Resultat, försöksplatser

Område
Plats
Enskilda försök
E
Emtunga gård Vara
F
Mörby gård, Odensbacken
F
Uppsala
D
Klostergården, Vreta Kloster
B
Björke, Romakloster
Publ.
Resultat mätarsort: Contra CL, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS
Skörd
Oljeskörd
Oljeskörd, rel. mätarsort
 Contra CL
 INV140 CL
 INV300 CL PS
 Cebra CL
 INV110 CL
 Cloette CL

chevron-down