Tillväxtreglering & mikronäringssprutning i höstraps, L5-8150, 2019

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • De 2 bästa leden är fetmarkerade
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE

Resultat, försöksplatser

Försöksvärd Karlshov Klockrike Säby kyrkväg Landskrona Emtunga gård Vara
Resultat mätare, led 1
Skörd 4811 6326 4094
Råfett 2216 2795 1870
Relativtal råfettskörd, mätare
1 100 100 100
2 102 101 97
3 104 98 98
4 105 100 101
5 103 99 101
tillväxtreglering mikronäringssprutning i höstraps 2019 L7-8150

chevron-down