Tillväxtreglering samt mikronäringssprutning i höstraps,L5-8150, 2020

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE.

Resultat, försöksplatser

Försöksvärd Magnus Johansson Linköping Säby kyrkväg Landskrona
Publicerat 29 sep 29 sep
Led 1 , kg/ha Skörd 3955 6719
Råfett 1835 3005
Relativtal råfettskörd, mätare led 1
Led Behandling Tidpunkt
1 Obehandlat - 100 100
2 1,5 Architect +0,75 Ammoniumsulfat (flyt) 14 106 99
3 1,5 Architect +0,75 Ammoniumsulfat (flyt) 14 108 106
1,5 Architect +0,75 Ammoniumsulfat (flyt) våren
4 0,5 Folicur Xpert 15 111 100

14 = 4 utvecklade örtblad
15 = 5 utvecklade örtblad

chevron-down