Tillväxtreglering samt svampbekämpning i höstraps, L5-8150, 2021

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • 15 = 5 utvecklade örtblad, 17 = 7 utvecklade örtblad
  • Försöksserien på FFE.

Resultat, försöksplatser

Försöksvärd Börje-Hässelby 309 Uppsala Magnus Johansson, Linköping Magnus Eriksson, Kumla
Publicerat 2012-01-22 2012-01-22 2012-01-22
Led 1 , kg/ha Skörd 4842 2918 3265
Råfett 2122 1216 1431
Relativtal råfettskörd, mätare led 1
Led Behandling Tidpunkt
1 Obehandlat - 100 100 100
2 0,425 Orius 200 EW + 0,25 Gondor 15 101 97 119
3 0,7 Caryx 15 105 98 126
4 0,425 Orius 200 EW + 0,25 Gondor 15 + 17 104 97 126
chevron-down