Vårraps 2019-2023

Odling / Oljeväxter / Försök
  • CL = Clearfield
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.

Sverige

Sort Fröskörd
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Invigor 3517 1469 108 45,7 11
LM B2918 3224 1386 102 47,0 18
Lagonda 3274 1379 101 46,0 29
Gaia 3336 1379 101 45,2 11
Lakritz 3266 1359 100 45,4 24
Ingrid 3074 1289 95 45,7 18
Fergus 2939 1241 91 46,0 29

Område A-B

Sort Fröskörd
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Invigor 3152 1327 105 45,7 4
LM B2918 2946 1275 101 47,0 6
Lakritz 3059 1263 100 45,4 8
Lagonda 2997 1261 100 46,0 10
Gaia 2973 1214 96 45,2 4
Ingrid 2786 1159 92 45,7 6
Fergus 2653 1117 88 46,0 10

Område D-F

Sort Fröskörd
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Invigor 3752 1564 110 45,7 7
Gaia 3558 1481 104 45,2 7
LM B2918 3412 1466 103 47,0 12
Lagonda 3456 1458 102 46,0 19
Lakritz 3410 1426 100 45,4 16
Ingrid 3255 1372 96 45,7 12
Fergus 3121 1322 93 46,0 19

Clearfieldsorter, Sverige

Sort Fröskörd
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
INV300 CL 3653 1544 104 46,5 8
INV140 CL 3565 1526 103 47,1 8
Contra CL 3503 1489 100 46,8 17

Clearfieldsorter, område A-B

Sort Fröskörd
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
INV300 CL 4377 1825 104 46,5 2
INV140 CL 4267 1784 102 47,1 2
Contra CL 4163 1754 100 46,8 4

Clearfieldsorter, område D-F

Sort Fröskörd
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
INV140 CL 3342 1449 103 47,1 6
INV300 CL 3407 1448 103 46,5 6
Contra CL 3286 1403 100 46,8 13
chevron-down