Välj sort och utsädesmängd efter såtidpunkt

Tillsammans med sortföreträdarna har vi tagit fram en schematisk bild över när olika sorter är mest lämpade för att så på under hösten 2022. Ett såfönster är ungefär öppet i 18-20 dagar lite beroende på vart man är i Sverige. Som riktmärke gäller 35 grobara plantor per kvadratmeter vid tidig sådd och 50 vid sen - men med anpassning efter etableringsteknik och aktuella situationer i fält.

Klicka här för att se schemat

chevron-down