Medlemmar i Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare är välkomna att anmäla sig till årets ERFA grupper

Läs mer

Anmälan

ERFA grupper 2024 (#46)

Rödklöver
NV Skåne

Rödklöver
Södra Skåne

Rödsvingel

Ängsgröe

Ängssvingel och rörsvingel
Halland

Timotej och rörsvingel
Mellersta Skåne

Ekologisk fröodling

Vitklöver

Höstraps
Halland

Höst- och vårraps
Blekinge

chevron-down