Etablering av vitklöver

Äldre danska försöksserier viste att vitklöver måste etableras ytligt och att ett tunt plantbestånd kan ge bra skörd om man kan kontrollera ogräset. Ett nyare försök viste att ekologisk vitklöver ska etableras samtidig med skyddsgrödan och gärna mellan skyddsgrödans rader.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down