Kunskapsbanken

Allt du behöver veta om våra grödor

Sök

Sök

Verksamhet, grödtyp

Verksamhet, grödtyp
 • Oljeväxter (1502)
 • Vallfrö (622)
 • Lin (140)
 • SFO (269)
 • Övrigt (45)

Informationskälla

Informationskälla
 • Svensk Frötidning (1468)
 • Fältförsök (628)
 • Vallfrö 10 000 (269)
 • Konferens (61)
 • Forskningsrapport (SSO) (26)
 • Övrig informationskälla (126)

År

År

Ämneskategorier

Ämneskategorier

Oljeväxtgröda

Oljeväxtgröda
 • Höstraps (1213)
 • Vårraps (840)
 • Vårrybs (559)
 • Höstrybs (484)
 • Övriga oljeväxter (13)

Vallfröart

Vallfröart
 • Alsikeklöver (192)
 • Eng. rajgräs (277)
 • Hundäxing (222)
 • Lusern (30)
 • Rajsvingel (133)
 • Rödklöver (298)
 • Rödsvingel (282)
 • Rörsvingel (155)
 • Timotej (304)
 • Vitklöver (268)
 • Ängsgröe (271)
 • Ängssvingel (288)
 • Annan frögröda (37)

Sökresultat

1 - 10 av 2578 poster

Södermanland firade med temadag

2022 | SFO | Svensk Frötidning
Efter två pandemiår kunde så Södermanlands Frö- och Oljeväxtodlare äntligen fira sina 75 år som förening. Temadagen fångade hela bredden…  Läs mer →

Kylig inlagringsperiod ger högre oljehalt

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Oljehalterna var låga under 2021. Det går att förklara med höga temperaturer under den känsliga inlagringsperioden efter blomning. Vädret tillsammans…  Läs mer →

Fortsatt frövallsputsning på hösten

2022 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Putsning strax efter skörd uppföljt av putsning 15 september i mellersta Sverige och 1 oktober i södra Sverige gäller fortfarande.…  Läs mer →

Rapsdagen du inte vill missa

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Boka in den 26 april för ett besök på Rapsdagen 2022 på Verntofta Gård öster om Trelleborg. Det bjuds på…  Läs mer →

Lönsam svampbehandling blir lönsammare 2022

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Ett upphissat rapspris ger stor utväxling på odlingsinsatserna 2022. Det gör att behandlingsnettot blir högre i bra höstraps.  Läs mer →

Ledaren

2022 | SFO | Svensk Frötidning

Ett sorgligt och oklart läge

  Läs mer →

Etablering, pollinering och reglering ger framgång på Krenkerup

2022 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Krenkerup Gods i Danmark rattas med bravur av Mathias Knudsen – en ung inspektor med erfarenhet från Sverige. Höstraps har…  Läs mer →

Marknaden

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning

Krig ger prisrusning utan glädje

  Läs mer →

Nektar - en komplex historia

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Omfattande litteraturstudier och svenska fältstudier ger mycket lite stöd för att det går att skylla odling av höstrapshybrider på utebliven…  Läs mer →

Marknaden

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning

Största hotet mot ett högt rapspris är ett högt rapspris

  Läs mer →
chevron-down