Kunskapsbanken

Allt du behöver veta om våra grödor

Sök

Sök

Verksamhet, grödtyp

Verksamhet, grödtyp
 • Oljeväxter (1561)
 • Vallfrö (644)
 • Lin (142)
 • SFO (278)
 • Övrigt (54)

Informationskälla

Informationskälla
 • Svensk Frötidning (1545)
 • Fältförsök (636)
 • Vallfrö 10 000 (269)
 • Konferens (61)
 • Forskningsrapport (SSO) (26)
 • Övrig informationskälla (133)

År

År

Ämneskategorier

Ämneskategorier

Oljeväxtgröda

Oljeväxtgröda
 • Höstraps (1263)
 • Vårraps (856)
 • Vårrybs (567)
 • Höstrybs (492)
 • Övriga oljeväxter (17)

Vallfröart

Vallfröart
 • Alsikeklöver (197)
 • Eng. rajgräs (287)
 • Hundäxing (229)
 • Lusern (32)
 • Rajsvingel (135)
 • Rödklöver (311)
 • Rödsvingel (298)
 • Rörsvingel (168)
 • Timotej (317)
 • Vitklöver (281)
 • Ängsgröe (286)
 • Ängssvingel (299)
 • Annan frögröda (39)

Sökresultat

1 - 10 av 2670 poster

Global rekordskörd trots torka

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Vi är på väg mot en rekordstor skörd av oljeväxter i världen och även om också efterfrågan väntas bli den…  Läs mer →

Notiser

2023 | Oljeväxter, Vallfrö | Svensk Frötidning
Plöjning inför höstraps motiverad vid torka Internationell frökonferens i Frankrike Minskade fröarealer 2023  Läs mer →

SFOs intressemedlemmar i rampljuset

2023 | SFO | Svensk Frötidning
Scandinavian Seed, HD BioRec, Vallberga Lantmän, Bayer och Agria är alla intressemedlemmar i SFO.  Läs mer →

Ogräsbekämpning i höstraps - arbetskrävande och lönsam

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Ogräsbehandling i höstraps fordrar flera överfarter på hösten för bästa effekt, men behandlingen är ofta en mycket lönsam insats visade…  Läs mer →

Bryt spillrapsbryggan och stoppa klumprotsjukan

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Låt rapsstubben ligga orörd ca 4-5 dagar efter tröskning och bearbeta därefter bara riktigt grunt vid första överfarten. Den grodda…  Läs mer →

Därför utvintrade höstrapsen i söder

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Torrt vid sådd, försenad uppkomst, grunt rotsystem, varm höst, sent mineraliserat kväve och återhållsam tillväxtreglering gav både för stor och…  Läs mer →

Livet efter Kerb

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Gräsogräs har under lång tid effektivt bekämpats med Kerb Flo 400 i framför allt raps, men även i klöverfrö. Möjligheten…  Läs mer →

Rapsmästaren 2024 på Hviderups Gods

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
I höst drar Rapsmästaren 2024 i gång. Hviderups Gods utanför Lund är värd för tävlingen som arrangeras av Södra Sveriges…  Läs mer →

Marknaden

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Världens väder kan få rapspriset att lyfta igen  Läs mer →

Notiser

2023 | Oljeväxter, Vallfrö | Svensk Frötidning
Välbesökt Rapsdag 2023 på Härslövs Boställe Rapsmästaren 2024 Uppdaterad UPMA för Hussar Plus  Läs mer →
chevron-down