Kunskapsbanken

Allt du behöver veta om våra grödor

Sök

Sök

Verksamhet, grödtyp

Verksamhet, grödtyp
 • Oljeväxter (1543)
 • Vallfrö (637)
 • Lin (141)
 • SFO (273)
 • Övrigt (53)

Informationskälla

Informationskälla
 • Svensk Frötidning (1518)
 • Fältförsök (636)
 • Vallfrö 10 000 (269)
 • Konferens (61)
 • Forskningsrapport (SSO) (26)
 • Övrig informationskälla (133)

År

År

Ämneskategorier

Ämneskategorier

Oljeväxtgröda

Oljeväxtgröda
 • Höstraps (1247)
 • Vårraps (855)
 • Vårrybs (566)
 • Höstrybs (490)
 • Övriga oljeväxter (16)

Vallfröart

Vallfröart
 • Alsikeklöver (197)
 • Eng. rajgräs (286)
 • Hundäxing (228)
 • Lusern (31)
 • Rajsvingel (134)
 • Rödklöver (309)
 • Rödsvingel (294)
 • Rörsvingel (165)
 • Timotej (315)
 • Vitklöver (278)
 • Ängsgröe (282)
 • Ängssvingel (297)
 • Annan frögröda (38)

Sökresultat

1 - 10 av 2643 poster

Hybridvårraps - utsädesodling för den noggranne

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Utsädesodling av hybridvårraps är speciellt och tillika väldigt ovanligt i Sverige. Första året avbröts tröskningen av en snöstorm, men 2022…  Läs mer →

Samplacering av gödselmedel och utsäde vid etablering av raps

2021 | Oljeväxter | Forskningsrapport (SSO)
Kan odlingsbetingelserna i raps förbättras genom att placera växtnäring intill fröet vid sådd? Preliminära slutsatser: 1)Under hela växtodlingssäsongen tenderade samplacerade försöksled…  Läs mer →

Hur påverkas proteinutbyte av rapssortval och processning

2020 | Oljeväxter | Forskningsrapport (SSO)
Projektet har utförts från jan 2019 - okt 2020. Maja Jonsson utförde screeningförsöken inom ramen för sin Bachelor uppsats vid…  Läs mer →

Identifiering av sexualferomon som prognosverktyg för skidgallmyggan, Dasinuera brassicae

2020 | Oljeväxter | Forskningsrapport (SSO)
Efter stora och ökande skador från skidgallmygga under 2014-2016 bedrevs detta projekt under 2017-2019 för att identifiera sexualferomonet för skidgallmyggan…  Läs mer →

Tredje steget i en 3-stegsraket – kalkens potential för struktur, växtnäring växtskydd och ekonomi – med fokus på rapsgrödan

2019 | Oljeväxter | Forskningsrapport (SSO)
Skörderesponsen av kalkning i sockerbetor är ofta god på jordar med hög lerhalt och högt pH. Målet med detta projekt…  Läs mer →

Säkrare etablering av våroljeväxter med grund bearbetning på våren.

2017 | Oljeväxter | Forskningsrapport (SSO)
Etableringen av våroljeväxter ett av de mer kritiska momenten i växtodlingen. Upptorkningsförloppet på våren i ett konventionellt system med höstplöjning…  Läs mer →

Marknaden

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Rekordhög oljeväxtskörd i världen dämpar priset  Läs mer →

Marknaden

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Split vision ger framgång i höstraps  Läs mer →

Notiser

2023 | Övrigt | Svensk Frötidning
Strip cropping - att odla i remsor Höstfältvandring på Brunnby Fröfältvandring med fokus på renseriets hantverk Hållbart växtskydd på Nationella…  Läs mer →

Varm vinter värst för höstraps

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Ett förändrat klimat är redan här. För höstrapsens del innebär det att odlingsgränsen flyttas norrut i Sverige. Men varmare vintrar…  Läs mer →
chevron-down