Kunskapsbanken

Allt du behöver veta om våra grödor

Sök

Sök

Verksamhet, grödtyp

Verksamhet, grödtyp
 • Oljeväxter (1508)
 • Vallfrö (624)
 • Lin (140)
 • SFO (269)
 • Övrigt (47)

Informationskälla

Informationskälla
 • Svensk Frötidning (1478)
 • Fältförsök (628)
 • Vallfrö 10 000 (269)
 • Konferens (61)
 • Forskningsrapport (SSO) (26)
 • Övrig informationskälla (126)

År

År

Ämneskategorier

Ämneskategorier

Oljeväxtgröda

Oljeväxtgröda
 • Höstraps (1219)
 • Vårraps (842)
 • Vårrybs (560)
 • Höstrybs (485)
 • Övriga oljeväxter (14)

Vallfröart

Vallfröart
 • Alsikeklöver (192)
 • Eng. rajgräs (278)
 • Hundäxing (223)
 • Lusern (30)
 • Rajsvingel (133)
 • Rödklöver (300)
 • Rödsvingel (284)
 • Rörsvingel (156)
 • Timotej (307)
 • Vitklöver (269)
 • Ängsgröe (272)
 • Ängssvingel (289)
 • Annan frögröda (37)

Sökresultat

1 - 10 av 2588 poster

Notiser

2022 | Övrigt | Svensk Frötidning
Likartade frågeställningar i Europa Skräppa tuktas med hemmabyggt smart verktyg Workshop om timotej och rödklöver  Läs mer →

Höstraps svarar på kalkning

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Höstraps reagerar på stigande pH med ökad fröskörd. Det visas i två vetenskapliga studier. Mål-pH bör därför höjas på lerjordar…  Läs mer →

Fosforgödsling till höstaps i dyrtider

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Höstraps svarar på gödsling med NPK och ibland även mikronäring på hösten. Det är inte en smart taktik att spara…  Läs mer →

Mateno Duo tar råttsvingelfajten

2022 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Råttsvingel är ett problemogräs i gräsfröodlingen, speciellt i rödsvingel. Nu öppnas genom Mateno Duo möjligheten att bekämpa råttsvingeln kemiskt i…  Läs mer →

Fröpriset måste upp 2022

2022 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Svensk vallfröodling 2021 präglades av hyfsade skördar och en viss prishöjning. Men det krävs en rejäl ökning av priset på…  Läs mer →

Tillväxtregleringens ädla konst

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Tillväxtreglering i höstraps är inte en mirakellösning som höjer skörden på alla rapsfält. Det är en försäkring som kan falla…  Läs mer →

Spillsäd stjäl, stryper och kväver

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Spillsäd stjäl ljus, stryper N-tillgången och kväver de späda höstrapsplantorna. Riskera inte etableringen av en värdefull gröda genom att missa…  Läs mer →

Direktsådd är inget för nersvaga

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Det finns falluckor med direktsådd men efter 10 år håller Divagri utanför Enköping fast vid den inslagna vägen. Med samma…  Läs mer →

Ledaren

2022 | Övrigt | Svensk Frötidning

"...stepping up our own food production ..."

  Läs mer →

Marknaden

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning

Toppen nådd för denna gång

  Läs mer →
1 2 3 259
chevron-down