Kunskapsbanken

Allt du behöver veta om våra grödor

Sök

Sök

Verksamhet, grödtyp

Verksamhet, grödtyp
 • Oljeväxter (1527)
 • Vallfrö (634)
 • Lin (141)
 • SFO (271)
 • Övrigt (51)

Informationskälla

Informationskälla
 • Svensk Frötidning (1506)
 • Fältförsök (628)
 • Vallfrö 10 000 (269)
 • Konferens (61)
 • Forskningsrapport (SSO) (26)
 • Övrig informationskälla (133)

År

År

Ämneskategorier

Ämneskategorier

Oljeväxtgröda

Oljeväxtgröda
 • Höstraps (1235)
 • Vårraps (852)
 • Vårrybs (565)
 • Höstrybs (489)
 • Övriga oljeväxter (15)

Vallfröart

Vallfröart
 • Alsikeklöver (197)
 • Eng. rajgräs (285)
 • Hundäxing (228)
 • Lusern (31)
 • Rajsvingel (134)
 • Rödklöver (307)
 • Rödsvingel (293)
 • Rörsvingel (164)
 • Timotej (314)
 • Vitklöver (277)
 • Ängsgröe (281)
 • Ängssvingel (296)
 • Annan frögröda (38)

Sökresultat

1 - 10 av 2623 poster

Uppdatering av schablonvärde för N-koncentrationen i höstraps

2023 | Oljeväxter | Forskningsrapport (SSO)
För att beräkna kväveupptaget i höstraps på senhösten med ”klippmetoden” används schablonvärden för grödans kvävehalt och torrsubstanshalt. Med syfte att…  Läs mer →

Bättre utnyttjande av skördepotentialen i vårraps

2017 | Oljeväxter | Forskningsrapport (SSO)
Målet med denna studie var att få ökade kunskaper om platsspecifik skördepotential och kvävebehov i hybrid-vårraps samt utvärdera mätmetoder och…  Läs mer →

Marknaden

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Goda förutsättningar också 2023  Läs mer →

Notiser

2023 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Dispens för Hussar Plus OD i rödsvingel och ängsgröe  Läs mer →

Rapsdag med mersmak

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Dålig smak på rapsoljan kan kopplas till specifika kemiska ämnen som ökar vid långvarig lagring. Skördetidpunkten påverkar dock inte kvaliteten…  Läs mer →

Gondor vässar ogräseffekten i lin

2023 | Lin | Svensk Frötidning
I ett ogräsförsök i lin 2022 visar supervätmedlet Gondor framfötterna  Läs mer →

Gräsmott - nygammalt gissel i gräsfröodlingar

2023 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Gräsmott är en delvis jordboende insekt som kan skada gräs- och stråsädesplantor genom att gnaga av strået strax under markytan…  Läs mer →

Lönsam Fröodling ska stärka odlingsekonomin

2023 | Vallfrö | Svensk Frötidning
För att stärka lönsamheten i dem svenska fröodlingen startar SFO det nya vallfröprojektet Lönsam Fröodling.  Läs mer →

Kväve 2023 - lätt att gödsla rätt

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Den svenska Kvävevågen är jämförd med danska, tyska och brittiska motsvarigheter och visade sig ge lägsta N-rekommendation och bästa ekonomiska…  Läs mer →

Kristina Forsberg ny ordförande i SFO

2023 | SFO | Svensk Frötidning
En inblick i EUs labyrinter och initierade tankar kring ekonomin den närmsta framtiden kunde åhörarna vis SFOs stämma ta del…  Läs mer →
1 2 3 263
chevron-down