Kunskapsbanken

Allt du behöver veta om våra grödor

Sök

Sök

Verksamhet, grödtyp

Verksamhet, grödtyp
 • Oljeväxter (1561)
 • Vallfrö (644)
 • Lin (142)
 • SFO (278)
 • Övrigt (54)

Informationskälla

Informationskälla
 • Svensk Frötidning (1545)
 • Fältförsök (636)
 • Vallfrö 10 000 (269)
 • Konferens (61)
 • Forskningsrapport (SSO) (26)
 • Övrig informationskälla (133)

År

År

Ämneskategorier

Ämneskategorier

Oljeväxtgröda

Oljeväxtgröda
 • Höstraps (1263)
 • Vårraps (856)
 • Vårrybs (567)
 • Höstrybs (492)
 • Övriga oljeväxter (17)

Vallfröart

Vallfröart
 • Alsikeklöver (197)
 • Eng. rajgräs (287)
 • Hundäxing (229)
 • Lusern (32)
 • Rajsvingel (135)
 • Rödklöver (311)
 • Rödsvingel (298)
 • Rörsvingel (168)
 • Timotej (317)
 • Vitklöver (281)
 • Ängsgröe (286)
 • Ängssvingel (299)
 • Annan frögröda (39)

Sökresultat

1 - 10 av 2670 poster

Klumprotsprovtag din jord i ett W

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Ett prov för klumprotsjuka ger information om odling är tillrådligt eller inte. Det är viktigt att provet tas på ett…  Läs mer →

Relevant och intressant på Rapsdagen 2023

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Kunskap i fält och i verkstad blir det när Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare bjuder in till Rapsdagen 2023, som…  Läs mer →

Tredje steget i en 3-stegsraket – kalkens potential för struktur, växtnäring växtskydd och ekonomi – med fokus på rapsgrödan

2019 | Oljeväxter | Forskningsrapport (SSO)
Skörderesponsen av kalkning i sockerbetor är ofta god på jordar med hög lerhalt och högt pH. Målet med detta projekt…  Läs mer →

Bekämpa klumprotsjuka med alla medel

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Klumprotsjuka i Sverige och i hela världen har under en längre tid vuxit till ett stort hot i rapsodlingen.  Läs mer →

Integrerad bekämpning av klumprotsjuka‐ avgörande för hållbar höstrapsproduktion

2022 | Oljeväxter | Forskningsrapport (SSO)
Vi har tagit fram underlag och utvecklat ett koncept för integrerad bekämpning av klumprotsjuka med syfte att varje odlare ska…  Läs mer →

GCIRC tekniska möte med fokus på insekter

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Virusläget i världen gjorde att GCIRCs tekniska möte fick avhållas digitalt. I fokus för mötet stod insektsproblematiken i den globala…  Läs mer →

Var proaktiv mot protisten – testa ditt rapsfält för klumprotsjuka!

2021 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Klumprotsjuka är den viktigaste rapssjukdomen i Sverige och världen. DNA-baserad jordanalys ger god vägledning för fältets smittograd. Skördegapet mellan mottagliga…  Läs mer →

Nu drar klumprotskampanjen 2021 igång

2021 | Oljeväxter | Svensk Frötidning

Pauser motar skördekollaps

2021 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Växtföljdsförsöket på Bjertorp visar att klumprotsjuka kan krascha oljeväxtskörden på kort tid. Det är pauserna mellan oljeväxterna som långsiktigt avgör…  Läs mer →

Notiser

2020 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Putsnings- och gödslingsförsök i rör- och rödsvingel fortskrider Inget uppsving för våroljeväxterna Ny betning av höstrapsutsäde 2020 Rabatt på klumprotanalys…  Läs mer →
chevron-down