Kunskapsbanken

Allt du behöver veta om våra grödor

Sök

Sök

Verksamhet, grödtyp

Verksamhet, grödtyp
 • Oljeväxter (1509)
 • Vallfrö (624)
 • Lin (140)
 • SFO (269)
 • Övrigt (50)

Informationskälla

Informationskälla
 • Svensk Frötidning (1486)
 • Fältförsök (628)
 • Vallfrö 10 000 (269)
 • Konferens (61)
 • Forskningsrapport (SSO) (26)
 • Övrig informationskälla (126)

År

År

Ämneskategorier

Ämneskategorier

Oljeväxtgröda

Oljeväxtgröda
 • Höstraps (1222)
 • Vårraps (844)
 • Vårrybs (562)
 • Höstrybs (487)
 • Övriga oljeväxter (14)

Vallfröart

Vallfröart
 • Alsikeklöver (193)
 • Eng. rajgräs (280)
 • Hundäxing (223)
 • Lusern (31)
 • Rajsvingel (134)
 • Rödklöver (303)
 • Rödsvingel (286)
 • Rörsvingel (158)
 • Timotej (309)
 • Vitklöver (272)
 • Ängsgröe (275)
 • Ängssvingel (291)
 • Annan frögröda (37)

Sökresultat

1 - 10 av 2596 poster

Bekämpa klumprotsjuka med alla medel

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Klumprotsjuka i Sverige och i hela världen har under en längre tid vuxit till ett stort hot i rapsodlingen.  Läs mer →

Integrerad bekämpning av klumprotsjuka‐ avgörande för hållbar höstrapsproduktion

2022 | Oljeväxter | Forskningsrapport (SSO)
Vi har tagit fram underlag och utvecklat ett koncept för integrerad bekämpning av klumprotsjuka med syfte att varje odlare ska…  Läs mer →

GCIRC tekniska möte med fokus på insekter

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Virusläget i världen gjorde att GCIRCs tekniska möte fick avhållas digitalt. I fokus för mötet stod insektsproblematiken i den globala…  Läs mer →

Pauser motar skördekollaps

2021 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Växtföljdsförsöket på Bjertorp visar att klumprotsjuka kan krascha oljeväxtskörden på kort tid. Det är pauserna mellan oljeväxterna som långsiktigt avgör…  Läs mer →

Nu drar klumprotskampanjen 2021 igång

2021 | Oljeväxter | Svensk Frötidning

Var proaktiv mot protisten – testa ditt rapsfält för klumprotsjuka!

2021 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Klumprotsjuka är den viktigaste rapssjukdomen i Sverige och världen. DNA-baserad jordanalys ger god vägledning för fältets smittograd. Skördegapet mellan mottagliga…  Läs mer →

Tätt är inte rätt

2020 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Höstraps vartannat eller vart tredje år är inte uthålligt visar växtföljdsförsöket på Bjertorp. Längre avstånd behövs för att hålla klumprotsjuka…  Läs mer →

Svensk höstraps 2019 på Europatoppen

2020 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Sverige ligger i topp när Europas rapsskördar 2019 summeras. Det är resultatet av en gynnsam växtodlingssäsong, men också av att…  Läs mer →

Nyttigt nätverkande i Tjeckien

2020 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Representanter för alla SFOs lokala odlarföreningar for till Tjeckien i november 2019 för att lyssna och lära på studiebesök och…  Läs mer →

Snaran dras åt kring Europas oljeväxter

2020 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Det kommer inte att bli lättare att odla oljeväxter, när snaran stramas åt kring Europas möjligheter att använda kemiskt växtskydd…  Läs mer →
chevron-down