Kunskapsbanken

Allt du behöver veta om våra grödor

Sök

Sök

Verksamhet, grödtyp

Verksamhet, grödtyp
 • Oljeväxter (1573)
 • Vallfrö (650)
 • Lin (142)
 • SFO (282)
 • Övrigt (56)

Informationskälla

Informationskälla
 • Svensk Frötidning (1565)
 • Fältförsök (636)
 • Vallfrö 10 000 (269)
 • Konferens (61)
 • Forskningsrapport (SSO) (26)
 • Övrig informationskälla (133)

År

År

Ämneskategorier

Ämneskategorier

Oljeväxtgröda

Oljeväxtgröda
 • Höstraps (1271)
 • Vårraps (857)
 • Vårrybs (567)
 • Höstrybs (492)
 • Övriga oljeväxter (18)

Vallfröart

Vallfröart
 • Alsikeklöver (198)
 • Eng. rajgräs (288)
 • Hundäxing (229)
 • Lusern (32)
 • Rajsvingel (135)
 • Rödklöver (313)
 • Rödsvingel (299)
 • Rörsvingel (169)
 • Timotej (318)
 • Vitklöver (283)
 • Ängsgröe (286)
 • Ängssvingel (299)
 • Annan frögröda (40)

Sökresultat

1 - 10 av 2690 poster

Svampsjukdomar i vårraps

2022 | Oljeväxter | Fältförsök
Sammanfattning:  I serien L9-8040 med två försök har sex produkter testats i sju olika strategier mot svampangrepp i vårrapsens  blomning.…  Läs mer →

Sortförsök i våroljeväxter

2022 | Oljeväxter | Fältförsök
Sammanfattning:  Sortprovningen av vårraps bedrivs i två serier. Det finns sju försök i serien OS7-001 med konventionella sorter och sedan…  Läs mer →

Tillväxtreglering i höstraps

2022 | Oljeväxter | Fältförsök
Sammanfattning:  I försöksserien L5-8150 testades tillväxtreglering höst och vår. För att få större chans till vinterpåfrestning har försöken flyttats från…  Läs mer →

Svampsjukdomar i höstraps

2022 | Oljeväxter | Fältförsök
Sammanfattning: I serien L9-8450 har sju produkter testats i elva olika strategier mot svampangrepp i rapsens blomning. Angreppen i försöken…  Läs mer →

Höstraps sortprovning (Mälardalen)

2022 | Oljeväxter | Fältförsök
Sammanfattning: Under försöksåret 2021/2022 testades 21 olika höstrapssorter i försökserien L7-0822 i område F (Mälardalen). Serien var utlagd på fem…  Läs mer →

Höstraps sortprovning

2022 | Oljeväxter | Fältförsök
Sammanfattning: Försöksåret 2021/2022 testades 71 olika höstrapssorter i fem olika försöksserier. Nio av sorterna har testats enskilt i speciella försök…  Läs mer →

Skördehöjande insatser i höstraps (SFR-10000)

2022 | Oljeväxter | Fältförsök
Sammanfattning: I tre skånska försök erbjöds företag att testa produkter med syfte att ge skördeökning i ett "normalt utvecklat rapsbestånd”.…  Läs mer →

Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt/plogfritt

2022 | Oljeväxter | Fältförsök
Sammanfattning: Ogräsbekämpning i höstraps är oftast en mycket lönsam åtgärd men strategierna kan vara olika beroende på etableringsmetod. Ogräsförsök i…  Läs mer →

Uppdatering av schablonvärde för N-koncentrationen i höstraps

2023 | Oljeväxter | Forskningsrapport (SSO)
För att beräkna kväveupptaget i höstraps på senhösten med ”klippmetoden” används schablonvärden för grödans kvävehalt och torrsubstanshalt. Med syfte att…  Läs mer →

Bättre utnyttjande av skördepotentialen i vårraps

2017 | Oljeväxter | Forskningsrapport (SSO)
Målet med denna studie var att få ökade kunskaper om platsspecifik skördepotential och kvävebehov i hybrid-vårraps samt utvärdera mätmetoder och…  Läs mer →
chevron-down