Kunskapsbanken

Allt du behöver veta om våra grödor

Sök

Sök

Verksamhet, grödtyp

Verksamhet, grödtyp
 • Oljeväxter (1561)
 • Vallfrö (644)
 • Lin (142)
 • SFO (278)
 • Övrigt (54)

Informationskälla

Informationskälla
 • Svensk Frötidning (1545)
 • Fältförsök (636)
 • Vallfrö 10 000 (269)
 • Konferens (61)
 • Forskningsrapport (SSO) (26)
 • Övrig informationskälla (133)

År

År

Ämneskategorier

Ämneskategorier

Oljeväxtgröda

Oljeväxtgröda
 • Höstraps (1263)
 • Vårraps (856)
 • Vårrybs (567)
 • Höstrybs (492)
 • Övriga oljeväxter (17)

Vallfröart

Vallfröart
 • Alsikeklöver (197)
 • Eng. rajgräs (287)
 • Hundäxing (229)
 • Lusern (32)
 • Rajsvingel (135)
 • Rödklöver (311)
 • Rödsvingel (298)
 • Rörsvingel (168)
 • Timotej (317)
 • Vitklöver (281)
 • Ängsgröe (286)
 • Ängssvingel (299)
 • Annan frögröda (39)

Sökresultat

1 - 10 av 2670 poster

Svamp i rättan tid

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Svampbekämpning i höstraps var en lönsam insats 2022 och samma strategi gäller inför 2023.  Läs mer →

Vårrapsen gör comeback

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Vårrapsåret 2022 blev lyckat och förutsättningarna är goda också för 2023. Satsa på Clearfield-sorterna när ogrästrycket är hårt och välj…  Läs mer →

Frö- och raps ger eko i Värmland

2023 | Oljeväxter, Vallfrö | Svensk Frötidning
När allt funkar kan Hans Johnsens ekologiska höstraps på Segmons gård i Värmland snitta 4000 kg/ha.  Läs mer →

Handlingsberedskap behövs i oförutsägbara tider

2023 | SFO | Svensk Frötidning
Vi måste tänka på vad vi har att vänta och förbereda oss. Vad blir kommande villkor för vår odling?  Läs mer →

Notiser

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Sidoskott och sen tröskning gav gott resultat. Nya toppnoteringar i sortförsök 2022. Rekordareal för höstoljeväxter igen!  Läs mer →

Välkomna möten i fält kom tillbaka 2022

2022 | Övrigt | Svensk Frötidning
Säsongen 2022 fanns det åter möjlighet att ses i fält - Lyckad Rapsdag i Skåne - Välbesökt Hallfredadag - Fullmatat…  Läs mer →

Bekämpa klumprotsjuka med alla medel

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Klumprotsjuka i Sverige och i hela världen har under en längre tid vuxit till ett stort hot i rapsodlingen.  Läs mer →

Nya lösningar på turbulent gödselmarknad

2022 | Övrigt | Svensk Frötidning
Kreativiteten och aktiviteten är stor för att göra det bästa av den röriga gödselmarknaden.  Läs mer →

Dynamisk odlingsutveckling i vallfrö hos SFO

2022 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Odlingen av både konventionellt och ekologiskt vallfrö ökar och samtidigt intar fröodlingen nordligare breddgrader. Det kräver dynamik i SFOs odlingsutveckling…  Läs mer →

Utblick på frömarknaden i världen

2022 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Varierande skördenivåer, höga kostnader och konkurrens om odlingsareal. En utblick på den globala frömarknaden har likheter med verkligheten i svensk…  Läs mer →
chevron-down