Kunskapsbanken

Allt du behöver veta om våra grödor

Sök

Sök

Verksamhet, grödtyp

Verksamhet, grödtyp
 • Oljeväxter (1527)
 • Vallfrö (634)
 • Lin (141)
 • SFO (271)
 • Övrigt (51)

Informationskälla

Informationskälla
 • Svensk Frötidning (1506)
 • Fältförsök (628)
 • Vallfrö 10 000 (269)
 • Konferens (61)
 • Forskningsrapport (SSO) (26)
 • Övrig informationskälla (133)

År

År

Ämneskategorier

Ämneskategorier

Oljeväxtgröda

Oljeväxtgröda
 • Höstraps (1235)
 • Vårraps (852)
 • Vårrybs (565)
 • Höstrybs (489)
 • Övriga oljeväxter (15)

Vallfröart

Vallfröart
 • Alsikeklöver (197)
 • Eng. rajgräs (285)
 • Hundäxing (228)
 • Lusern (31)
 • Rajsvingel (134)
 • Rödklöver (307)
 • Rödsvingel (293)
 • Rörsvingel (164)
 • Timotej (314)
 • Vitklöver (277)
 • Ängsgröe (281)
 • Ängssvingel (296)
 • Annan frögröda (38)

Sökresultat

1 - 10 av 2623 poster

Pragmatisk CA på Flian AB

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Per Sahlberg lyssnade, lärde och läste innan han gav sig i kast med sin pragmatiska version av  conservation Agriculture på…  Läs mer →

Ledare

2022 | SFO | Svensk Frötidning
Snabba kast utan snabba cash  Läs mer →

Integrerad bekämpning av klumprotsjuka‐ avgörande för hållbar höstrapsproduktion

2022 | Oljeväxter | Forskningsrapport (SSO)
Vi har tagit fram underlag och utvecklat ett koncept för integrerad bekämpning av klumprotsjuka med syfte att varje odlare ska…  Läs mer →

Ledare

2022 | SFO | Svensk Frötidning
Vår beredskap är inte god  Läs mer →

Sortförsök våroljeväxter 2020

2020 | Oljeväxter | Fältförsök
Sortprovningen av vårraps bedrivs i två serier. Det finns sju försök i serien OS7-001 med konventionella sorter och sedan tre…  Läs mer →

Örtogräs i höstraps, plöjt/plogfritt 2020

2020 | Oljeväxter | Fältförsök
Ogräsförsök i höstraps genomförs i plöjda och reducerat bearbetade fält, tre försök av vardera. Detta är i paritet till hur…  Läs mer →

Kvävestrategi i höstraps 2020

2020 | Oljeväxter | Fältförsök
Hösten 2019 utvecklades höstrapsen relativt långsamt och vid tillväxtens slut vägde den ovanjordiska biomassan i medeltal drygt ett kilo per…  Läs mer →

Svampsjukdomar i raps 2020

2020 | Oljeväxter | Fältförsök
I serien L5-8450 har tre produkter testats mot svampangrepp i rapsens blomning. Angreppen i försöken har varit låga. Merskördar har…  Läs mer →

Höstraps sortprovning 2020

2020 | Oljeväxter | Fältförsök
Försöksåret 2019/2020 testades 72 olika höstrapssorter i fem olika försöksserier. Nio av sorterna har testats separat i speciella försök med…  Läs mer →

Marknaden

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Vegetabiliska oljor på frammarsch.  Läs mer →
chevron-down