Kunskapsbanken

Allt du behöver veta om våra grödor

Sök

Sök

Verksamhet, grödtyp

Verksamhet, grödtyp
 • Oljeväxter (1561)
 • Vallfrö (644)
 • Lin (142)
 • SFO (278)
 • Övrigt (54)

Informationskälla

Informationskälla
 • Svensk Frötidning (1545)
 • Fältförsök (636)
 • Vallfrö 10 000 (269)
 • Konferens (61)
 • Forskningsrapport (SSO) (26)
 • Övrig informationskälla (133)

År

År

Ämneskategorier

Ämneskategorier

Oljeväxtgröda

Oljeväxtgröda
 • Höstraps (1263)
 • Vårraps (856)
 • Vårrybs (567)
 • Höstrybs (492)
 • Övriga oljeväxter (17)

Vallfröart

Vallfröart
 • Alsikeklöver (197)
 • Eng. rajgräs (287)
 • Hundäxing (229)
 • Lusern (32)
 • Rajsvingel (135)
 • Rödklöver (311)
 • Rödsvingel (298)
 • Rörsvingel (168)
 • Timotej (317)
 • Vitklöver (281)
 • Ängsgröe (286)
 • Ängssvingel (299)
 • Annan frögröda (39)

Sökresultat

1 - 10 av 2670 poster

Notiser

2023 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Dispens för Hussar Plus OD i rödsvingel och ängsgröe  Läs mer →

Rapsdag med mersmak

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Dålig smak på rapsoljan kan kopplas till specifika kemiska ämnen som ökar vid långvarig lagring. Skördetidpunkten påverkar dock inte kvaliteten…  Läs mer →

Gondor vässar ogräseffekten i lin

2023 | Lin | Svensk Frötidning
I ett ogräsförsök i lin 2022 visar supervätmedlet Gondor framfötterna  Läs mer →

Gräsmott - nygammalt gissel i gräsfröodlingar

2023 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Gräsmott är en delvis jordboende insekt som kan skada gräs- och stråsädesplantor genom att gnaga av strået strax under markytan…  Läs mer →

Lönsam Fröodling ska stärka odlingsekonomin

2023 | Vallfrö | Svensk Frötidning
För att stärka lönsamheten i dem svenska fröodlingen startar SFO det nya vallfröprojektet Lönsam Fröodling.  Läs mer →

Kväve 2023 - lätt att gödsla rätt

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Den svenska Kvävevågen är jämförd med danska, tyska och brittiska motsvarigheter och visade sig ge lägsta N-rekommendation och bästa ekonomiska…  Läs mer →

Kristina Forsberg ny ordförande i SFO

2023 | SFO | Svensk Frötidning
En inblick i EUs labyrinter och initierade tankar kring ekonomin den närmsta framtiden kunde åhörarna vis SFOs stämma ta del…  Läs mer →

Hybridvårraps - utsädesodling för den noggranne

2023 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Utsädesodling av hybridvårraps är speciellt och tillika väldigt ovanligt i Sverige. Första året avbröts tröskningen av en snöstorm, men 2022…  Läs mer →

Samplacering av gödselmedel och utsäde vid etablering av raps

2021 | Oljeväxter | Forskningsrapport (SSO)
Kan odlingsbetingelserna i raps förbättras genom att placera växtnäring intill fröet vid sådd? Preliminära slutsatser: 1)Under hela växtodlingssäsongen tenderade samplacerade försöksled…  Läs mer →

Hur påverkas proteinutbyte av rapssortval och processning

2020 | Oljeväxter | Forskningsrapport (SSO)
Projektet har utförts från jan 2019 - okt 2020. Maja Jonsson utförde screeningförsöken inom ramen för sin Bachelor uppsats vid…  Läs mer →
chevron-down