Kunskapsbanken

Allt du behöver veta om våra grödor

Sök

Sök

Verksamhet, grödtyp

Verksamhet, grödtyp
 • Oljeväxter (1527)
 • Vallfrö (634)
 • Lin (141)
 • SFO (271)
 • Övrigt (51)

Informationskälla

Informationskälla
 • Svensk Frötidning (1506)
 • Fältförsök (628)
 • Vallfrö 10 000 (269)
 • Konferens (61)
 • Forskningsrapport (SSO) (26)
 • Övrig informationskälla (133)

År

År

Ämneskategorier

Ämneskategorier

Oljeväxtgröda

Oljeväxtgröda
 • Höstraps (1235)
 • Vårraps (852)
 • Vårrybs (565)
 • Höstrybs (489)
 • Övriga oljeväxter (15)

Vallfröart

Vallfröart
 • Alsikeklöver (197)
 • Eng. rajgräs (285)
 • Hundäxing (228)
 • Lusern (31)
 • Rajsvingel (134)
 • Rödklöver (307)
 • Rödsvingel (293)
 • Rörsvingel (164)
 • Timotej (314)
 • Vitklöver (277)
 • Ängsgröe (281)
 • Ängssvingel (296)
 • Annan frögröda (38)

Sökresultat

1 - 10 av 2623 poster

Notiser

2022 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Förhoppning om nytt verktyg för ogräsbekämpning i klöver Nya regler för ekologisk produktion 2022  Läs mer →

GCIRC tekniska möte med fokus på insekter

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Virusläget i världen gjorde att GCIRCs tekniska möte fick avhållas digitalt. I fokus för mötet stod insektsproblematiken i den globala…  Läs mer →

Döm inte ut rapsen för tidigt

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Torbjörn Svenssons grandiosa KRAV-höstraps smulades sönder av vårvintern 2021 och nytt utsäde beställdes. Men omplantering i växthus visade att det…  Läs mer →

Brett utbud av vårrapssorter

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Med ett rekordhögt rapspris, och tillgång till betning, är chanserna goda att lyckas med vårraps 2022. Men utsädestillgången kan bli…  Läs mer →

Likartade utmaningar för europeisk fröodling

2022 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Sverige är ett av 8 nätverkande länder i European Seed Growers´ Group (ESGG). Senaste träffen i oktober 2021 visade tydligt…  Läs mer →

Projekt för kontroll av rensutbytet

2022 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Ett högt rensutbyte är bra för såväl odlare som fröfirma. Den verkliga rensningen används vid avräkningen, men ett arkivprov tas…  Läs mer →

Så blir en fröavräkning till

2022 | Vallfrö | Svensk Frötidning
För den oinvigde kan fröavräkningen verka svårgenomtränglig, men vid en fokuserad systematiskt genomgång framträder en tydlig logisk gång. Det blir…  Läs mer →

Kvävet försvann och VÄXTAB vann

2022 | Lin | Svensk Frötidning
Regn i maj ledde till höga N-förluster tidigt i Linmästartävlingen. Det förstod Fredrik Tidström bättre än medtävlarna och kompletterade därför…  Läs mer →

Linet är med i matchen

2022 | Lin | Svensk Frötidning
Linodling står stabilt på egna ben och är en stöttepelare för höstvete i växtföljden. Bra egenskaper som gör att lin…  Läs mer →

Ledaren

2022 | SFO | Svensk Frötidning
Vår beredskap är inte god.  Läs mer →
chevron-down