Kunskapsbanken

Allt du behöver veta om våra grödor

Sök

Sök

Verksamhet, grödtyp

Verksamhet, grödtyp
 • Oljeväxter (1566)
 • Vallfrö (648)
 • Lin (142)
 • SFO (280)
 • Övrigt (54)

Informationskälla

Informationskälla
 • Svensk Frötidning (1555)
 • Fältförsök (636)
 • Vallfrö 10 000 (269)
 • Konferens (61)
 • Forskningsrapport (SSO) (26)
 • Övrig informationskälla (133)

År

År

Ämneskategorier

Ämneskategorier

Oljeväxtgröda

Oljeväxtgröda
 • Höstraps (1266)
 • Vårraps (856)
 • Vårrybs (567)
 • Höstrybs (492)
 • Övriga oljeväxter (18)

Vallfröart

Vallfröart
 • Alsikeklöver (197)
 • Eng. rajgräs (288)
 • Hundäxing (229)
 • Lusern (32)
 • Rajsvingel (135)
 • Rödklöver (312)
 • Rödsvingel (299)
 • Rörsvingel (169)
 • Timotej (317)
 • Vitklöver (282)
 • Ängsgröe (286)
 • Ängssvingel (299)
 • Annan frögröda (40)

Sökresultat

1 - 10 av 2680 poster

Dynamisk odlingsutveckling i vallfrö hos SFO

2022 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Odlingen av både konventionellt och ekologiskt vallfrö ökar och samtidigt intar fröodlingen nordligare breddgrader. Det kräver dynamik i SFOs odlingsutveckling…  Läs mer →

Utblick på frömarknaden i världen

2022 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Varierande skördenivåer, höga kostnader och konkurrens om odlingsareal. En utblick på den globala frömarknaden har likheter med verkligheten i svensk…  Läs mer →

Fröpriser på all-time-high - men räcker det?

2022 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Vallfröskörden 2021 levererade det högsta täckningsbidraget för de senaste 5 åren. Dock tar höstvete ett ännu större kliv uppåt lönsamhetsmässigt,…  Läs mer →

Gunilla Berg - stark växtskyddsprofil

2022 | Övrigt | Svensk Frötidning
Att samla, analysera och förmedla växtskyddskunskap till svenskt lantbruk har varit Gunilla Bergs signum under alla hennes år på Jordbruksverkets…  Läs mer →

Notiser

2022 | Övrigt | Svensk Frötidning
Likartade frågeställningar i Europa Skräppa tuktas med hemmabyggt smart verktyg Workshop om timotej och rödklöver  Läs mer →

Höstraps svarar på kalkning

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Höstraps reagerar på stigande pH med ökad fröskörd. Det visas i två vetenskapliga studier. Mål-pH bör därför höjas på lerjordar…  Läs mer →

Fosforgödsling till höstaps i dyrtider

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Höstraps svarar på gödsling med NPK och ibland även mikronäring på hösten. Det är inte en smart taktik att spara…  Läs mer →

Mateno Duo tar råttsvingelfajten

2022 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Råttsvingel är ett problemogräs i gräsfröodlingen, speciellt i rödsvingel. Nu öppnas genom Mateno Duo möjligheten att bekämpa råttsvingeln kemiskt i…  Läs mer →

Fröpriset måste upp 2022

2022 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Svensk vallfröodling 2021 präglades av hyfsade skördar och en viss prishöjning. Men det krävs en rejäl ökning av priset på…  Läs mer →

Tillväxtregleringens ädla konst

2022 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Tillväxtreglering i höstraps är inte en mirakellösning som höjer skörden på alla rapsfält. Det är en försäkring som kan falla…  Läs mer →
chevron-down