Kunskapsbanken

Allt du behöver veta om våra grödor

Sök

Sök

Verksamhet, grödtyp

Verksamhet, grödtyp
 • Oljeväxter (1587)
 • Vallfrö (657)
 • Lin (142)
 • SFO (285)
 • Övrigt (57)

Informationskälla

Informationskälla
 • Svensk Frötidning (1585)
 • Fältförsök (636)
 • Vallfrö 10 000 (269)
 • Konferens (61)
 • Forskningsrapport (SSO) (26)
 • Övrig informationskälla (133)

År

År

Ämneskategorier

Ämneskategorier

Oljeväxtgröda

Oljeväxtgröda
 • Höstraps (1281)
 • Vårraps (861)
 • Vårrybs (567)
 • Höstrybs (492)
 • Övriga oljeväxter (19)

Vallfröart

Vallfröart
 • Alsikeklöver (198)
 • Eng. rajgräs (290)
 • Hundäxing (229)
 • Lusern (32)
 • Rajsvingel (135)
 • Rödklöver (315)
 • Rödsvingel (302)
 • Rörsvingel (170)
 • Timotej (318)
 • Vitklöver (284)
 • Ängsgröe (287)
 • Ängssvingel (300)
 • Annan frögröda (40)

Sökresultat

1 - 10 av 2710 poster

Spillsäd i höstraps 1995-1997.

1997 | Oljeväxter | Fältförsök
När behöver man göra något åt spillsäd i höstraps? För att belysa frågan startade SFO 1995 en försöksserie där man…  Läs mer →

Kemisk bekämpning av örtogräs i höstraps 1994-1997.

1997 | Oljeväxter | Fältförsök
Försöksserier i kemisk ogräsbekämpning har funnits under en lång följd av år. Vissa av leden ligger kvar i försökserien under…  Läs mer →

Saskatchewan i Kanada - centrum för världens senapsodling

1997 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Bo Stigson som är senapsodlare i Skenninge i Östergötland ger oss en rapport från ett besök i Saskatchewan, senapsodlingens Mekka  Läs mer →

Vad händer med vallfröskörden hos fröfirman?

1997 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Första avsnittet i en ny artikelserie om fröets väg genom förfirman  Läs mer →

Utnyttja potentialen i
våroljeväxterna

1997 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Genom att analysera och gå igenom olika odlingsåtgärder kan lönsamheten i våroljeväxtodlingen förbättras  Läs mer →

Linolja -

1997 | Lin | Svensk Frötidning
en produkt under utveckling  Läs mer →

Från rapsfrö till stenkula

1997 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Ett helt osannolikt användningsområde för raps !!!  Läs mer →

Om inte pollinatörerna gör det…

1997 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Alla vet vi vad bina betyder för blommorna. Men vad betyder bina egentligen i oljeväxtodlingen?  Läs mer →

Vårda växtföljden

1997 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Raps och konservärter ska inte ses som konkurrerande grödor utan som komp- letterande anser rådgivare i Skåne.  Läs mer →

Putsning av gräsfrövall

1997 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Att putsa frövallen på hösten förbättrar odlingsekonomin. Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö redovisar praktiska erfarenheter och försöksresultat.  Läs mer →
chevron-down