Kunskapsbanken

Allt du behöver veta om våra grödor

Sök

Sök

Verksamhet, grödtyp

Verksamhet, grödtyp
 • Oljeväxter (1587)
 • Vallfrö (657)
 • Lin (142)
 • SFO (285)
 • Övrigt (57)

Informationskälla

Informationskälla
 • Svensk Frötidning (1585)
 • Fältförsök (636)
 • Vallfrö 10 000 (269)
 • Konferens (61)
 • Forskningsrapport (SSO) (26)
 • Övrig informationskälla (133)

År

År

Ämneskategorier

Ämneskategorier

Oljeväxtgröda

Oljeväxtgröda
 • Höstraps (1281)
 • Vårraps (861)
 • Vårrybs (567)
 • Höstrybs (492)
 • Övriga oljeväxter (19)

Vallfröart

Vallfröart
 • Alsikeklöver (198)
 • Eng. rajgräs (290)
 • Hundäxing (229)
 • Lusern (32)
 • Rajsvingel (135)
 • Rödklöver (315)
 • Rödsvingel (302)
 • Rörsvingel (170)
 • Timotej (318)
 • Vitklöver (284)
 • Ängsgröe (287)
 • Ängssvingel (300)
 • Annan frögröda (40)

Sökresultat

1 - 10 av 2710 poster

Magnus Karlsson. Lantmännen Lantbruk

(ospec. år) | Vallfrö | Övrig informationskälla
Kontakta mig gärna med frågor om odling av vallfrö. Tel: 010-556 21 09, 070-686 54 33 e-post  Läs mer →

Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket, Alnarp

(ospec. år) | Vallfrö | Övrig informationskälla
Kontakta mig gärna med frågor om odling av vallfrö. Tel: 040-41 52 82, 0706-94 37 79 Fax: 040-46 07 82…  Läs mer →

Henrik Hallqvist, Växtskyddscentralen, Alnarp

(ospec. år) | Oljeväxter | Övrig informationskälla
Kontakta gärna mig om frågor kring ogräs och ogräsbekämpning. Tel: 040-41 52 88, 0702-79 81 16 Fax: 040-46 07 82…  Läs mer →

Forskningsrapporter

(ospec. år) | Oljeväxter | Övrig informationskälla
Några resultat av forskning finansierad av Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning. (Från Svensk Raps hemsida)  Läs mer →

Resistensförädling i oljeväxter

1997 | Oljeväxter | Forskningsrapport (SSO)
”Resistensförädling i oljeväxter” har varit ett kontinuerligt pågående projekt sedan 1985. Fram till och med 1992 bedrevs arbetet vid W…  Läs mer →

Gunilla Berg, Växtskyddscentralen, Alnarp

(ospec. år) | Oljeväxter | Övrig informationskälla
Jag hjälper dig gärna med frågor om olika skadegörare på oljeväxter. Tel: 040-41 52 96, mobil 0705-12 46 35, fax…  Läs mer →

Rapsstjälkfluga

(ospec. år) | Oljeväxter | Övrig informationskälla
Kännetecken Den fullbildade flugan är ca 3 mm lång och kroppen är gul till färgen. Larverna och deras gångar syns…  Läs mer →

Åkertrips, Thrips angusticeps

(ospec. år) | Oljeväxter | Övrig informationskälla
Förekomst Förekommer på ett stort antal odlade och vilda växter t ex raps, lin och ärter. Orsakar störst skada på…  Läs mer →

Kålmal, Plutella xylostella

(ospec. år) | Oljeväxter | Övrig informationskälla
Kännetecken Larven är grönaktig och blir ca 1 cm lång. Vid beröring spritter den till med ormlika rörlser och släpper…  Läs mer →

Kålfjäril, Pieris brassicae

(ospec. år) | Oljeväxter | Övrig informationskälla
Kännetecken Larverna, som blir drygt 4 cm långa, är håriga och gulgröna med svarta prickar. De uppträder ofta flera på…  Läs mer →
chevron-down