Kunskapsbanken

Allt du behöver veta om våra grödor

Sök

Sök

Verksamhet, grödtyp

Verksamhet, grödtyp
 • Oljeväxter (1587)
 • Vallfrö (657)
 • Lin (142)
 • SFO (285)
 • Övrigt (57)

Informationskälla

Informationskälla
 • Svensk Frötidning (1585)
 • Fältförsök (636)
 • Vallfrö 10 000 (269)
 • Konferens (61)
 • Forskningsrapport (SSO) (26)
 • Övrig informationskälla (133)

År

År

Ämneskategorier

Ämneskategorier

Oljeväxtgröda

Oljeväxtgröda
 • Höstraps (1281)
 • Vårraps (861)
 • Vårrybs (567)
 • Höstrybs (492)
 • Övriga oljeväxter (19)

Vallfröart

Vallfröart
 • Alsikeklöver (198)
 • Eng. rajgräs (290)
 • Hundäxing (229)
 • Lusern (32)
 • Rajsvingel (135)
 • Rödklöver (315)
 • Rödsvingel (302)
 • Rörsvingel (170)
 • Timotej (318)
 • Vitklöver (284)
 • Ängsgröe (287)
 • Ängssvingel (300)
 • Annan frögröda (40)

Sökresultat

1 - 10 av 2710 poster

Kemisk bekämpning av örtogräs i höstraps. 1994-1998.

1998 | Oljeväxter | Fältförsök
Årets försöksserie innehöll led med olika doser av Butisan S sprutade vid två olika tidpunkter på hösten. Syftet med försöksserien…  Läs mer →

Svampbekämpning i vårraps 1992-1998.

1998 | Oljeväxter | Fältförsök
1998 var det lokalt relativt starka angrepp av bomullsmögel i vårraps. Den genomsnittliga skördeökningen för 2 l Rovral Flo i…  Läs mer →

Kastberga gård och Ströms säteri

1998 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Två gårdar där man har erfarenhet av frötorkning och använder sig av sina befintliga torkanläggningar.  Läs mer →

Att tänka på vid torkning
av raps- och vallfrö

1998 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Efter en blöt höst med höga skördevattenhalter ökar intresset för att investera i torkar.  Läs mer →

Möjligheter med GMO-raps

1998 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
En lektion i tekniken bakom GMO  Läs mer →

Kisel – växt och markvårdsämnet

1998 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Är kisel kanske ett undervärderat ämne i växtodlingssammanhang? Läs mer om detta i denna artikel.  Läs mer →

Oljeväxter – avbrottsgröda som
stoppar jordbundna svampar

1998 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Oljeväxter har en sanerande effekt på flera av de jordbundna svampsjukdomar som finns i stråsäd.  Läs mer →

Höstrapsförsök - Såtid, ogräsbekämpning och övervintring i Mellansverige

1998 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Delredovisning av ett projekt om problematiken kring höstoljeväxtodling i Mellansverige.  Läs mer →

Höstetablering av
rödsvingel och ängsgröe

1998 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Både rödsvingel och ängsgröe etableras med bra resultat på hösten. Erfarenheter från detta redovisas av Per-Erik Holmgren, HIR-rådgivare på Österlen.  Läs mer →

Prova något nytt?!

1998 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Två ”nygamla” etableringsmetoder för höstraps tas upp som exempel på möjligheter att sänka kostnaderna i höstrapsodlingen.  Läs mer →
chevron-down