Kunskapsbanken

Allt du behöver veta om våra grödor

Sök

Sök

Verksamhet, grödtyp

Verksamhet, grödtyp
 • Oljeväxter (1587)
 • Vallfrö (657)
 • Lin (142)
 • SFO (285)
 • Övrigt (57)

Informationskälla

Informationskälla
 • Svensk Frötidning (1585)
 • Fältförsök (636)
 • Vallfrö 10 000 (269)
 • Konferens (61)
 • Forskningsrapport (SSO) (26)
 • Övrig informationskälla (133)

År

År

Ämneskategorier

Ämneskategorier

Oljeväxtgröda

Oljeväxtgröda
 • Höstraps (1281)
 • Vårraps (861)
 • Vårrybs (567)
 • Höstrybs (492)
 • Övriga oljeväxter (19)

Vallfröart

Vallfröart
 • Alsikeklöver (198)
 • Eng. rajgräs (290)
 • Hundäxing (229)
 • Lusern (32)
 • Rajsvingel (135)
 • Rödklöver (315)
 • Rödsvingel (302)
 • Rörsvingel (170)
 • Timotej (318)
 • Vitklöver (284)
 • Ängsgröe (287)
 • Ängssvingel (300)
 • Annan frögröda (40)

Sökresultat

1 - 10 av 2710 poster

Direkttröska rapsen

1997 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Kanske är strängläggning av raps före tröskning i vissa lägen en kostnad som skulle kunna försvinna geom att använda sig…  Läs mer →

Luftning/torkning av vallfrö

1997 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Det finns många faktorer att tänka på när det gäller att säkra lagringsdugligheten i vallfrö. Tore Dahlqvist, Svalöf Weibull, delar…  Läs mer →

Svamp i oljeväxter

1997 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Oljeväxterna kan drabbas av många olika svampproblem. Eva Twengström, vid SLU redogör i sin artikel för olika svampars betydelse och…  Läs mer →

Med vilken intensitet ska man odla vårraps?

1997 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Henrik Andersson, HS i Halland ger oss en delrapport från ett tre- årigt projekt  Läs mer →

Arealersättningarna –
komplicerad men viktig fråga

1997 | SFO | Svensk Frötidning
Ersättningen är en kompensation för att odla till VM-pris  Läs mer →

Vallfrö är till för vallen

1997 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Lars B Nilsson, SW redogör för användningen av våra vanligaste vallgräs  Läs mer →

Håll frövallen fri från ogräs

1997 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Tema: Ogräs Vilka möjligheter har vi att bekämpa ogräsen i oljeväxter och vallfrö? Birger Jennéus på Ogräs- och växtskyddscentralen i…  Läs mer →

Bekämpning av örtogräs i våroljeväxter

1997 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Tema: Ogräs Vilka möjligheter har vi att bekämpa ogräsen i oljeväxter och vallfrö? Birger Jennéus på Ogräs- och växtskyddscentralen i…  Läs mer →

Ny Svensk Frötidning

1997 | SFO | Svensk Frötidning
Frötidningens nya layout och produktion presenteras av Hans Jonsson  Läs mer →

Anneli Kihlstrand

(ospec. år) | SFO | Övrig informationskälla
Kontakta mig gärna när det gäller alla tänkbara frågor om oljeväxt- vallfrö- och linodling. Tel: 040-46 20 83 0706-23 54…  Läs mer →
chevron-down