Kunskapsbanken

Allt du behöver veta om våra grödor

Sök

Sök

Verksamhet, grödtyp

Verksamhet, grödtyp
 • Oljeväxter (1587)
 • Vallfrö (657)
 • Lin (142)
 • SFO (285)
 • Övrigt (57)

Informationskälla

Informationskälla
 • Svensk Frötidning (1585)
 • Fältförsök (636)
 • Vallfrö 10 000 (269)
 • Konferens (61)
 • Forskningsrapport (SSO) (26)
 • Övrig informationskälla (133)

År

År

Ämneskategorier

Ämneskategorier

Oljeväxtgröda

Oljeväxtgröda
 • Höstraps (1281)
 • Vårraps (861)
 • Vårrybs (567)
 • Höstrybs (492)
 • Övriga oljeväxter (19)

Vallfröart

Vallfröart
 • Alsikeklöver (198)
 • Eng. rajgräs (290)
 • Hundäxing (229)
 • Lusern (32)
 • Rajsvingel (135)
 • Rödklöver (315)
 • Rödsvingel (302)
 • Rörsvingel (170)
 • Timotej (318)
 • Vitklöver (284)
 • Ängsgröe (287)
 • Ängssvingel (300)
 • Annan frögröda (40)

Sökresultat

1 - 10 av 2710 poster

Ny herbicidtolerans i raps

1998 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Vilka är fördelarna med GMO raps? Finns det några risker att använda ett herbicidresistent utsäde?  Läs mer →

Vad är ESGG, COPA/COGEGA
och Rådgivande Kommittén?

1998 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Vallfrö diskuteras i Bryssel inom olika grupper. Gunnar Henningsson som är Sveriges representant för vallfröodlarna redogör för sitt arbete med…  Läs mer →

Vad händer med vallfröskörden
hos fröfirman?

1998 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Andra delen om hur vallfröet behandlas hos fröfirman för att bli ett fullgott utsäde.  Läs mer →

Säkra resultat i norska timotejförsök: Delad vårkvävegiva till Grindstad

1998 | Vallfrö | Svensk Frötidning
Timotejfröodling i Norge visar på en något annorlunda kvävegödslingsteknik än vad vi använder oss av i Sverige!  Läs mer →

Hur mår din jord?

1998 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Johan Sobelius, Arvika har utvecklat en metod, spaddiagnos, för att bedöma bl.a. vilken möjlighet rötterna har att utvecklas i marken.  Läs mer →

Däcken - en allt viktigare
faktor i växtodlingen

1998 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Dagens tunga maskiner måste utrustas med rätt däck för att inte ge bestående skador i markprofilen.  Läs mer →

Jordbearbetning och markstruktur

1998 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
En för växterna optimal såbädd får inte vara packad men inte heller för lucker. Einar Gudmundsson, Väderstad beskriver vikten av…  Läs mer →

Hög och jämn skörd

1998 | Oljeväxter | Svensk Frötidning
Oljeväxter ska etableras i varm jord på fast fuktig såbotten. Hur åstadkommer man detta?  Läs mer →

Nr. 3 1997 av Svensk Frötidning finns ej i databasen

1997 | Övrigt | Svensk Frötidning
Det finns ingen ytterligare information.  Läs mer →

Betning av oljeväxtutsäde

1997 | Oljeväxter | Fältförsök
Under fjolåret startades en ny försöksserie, OS-240, där inverkan av olika betningsmedel både mot insekter och utsädesburen smitta av främst…  Läs mer →
chevron-down